border-style

از ویژگی border-style برای تعیین نوع حاشیه عنصر استفاده می شود.

این ویژگی از دسته ویژگی ها مختصر نویسی می باشد که می تواند همزمان مقادیر ویژگی های border-top-style، border-right-style، border-bottom-style و border-left-style را تعیین کند.

این ویژگی می تواند یک، دو، سه و یا چهار مقدار داشته باشد که در نحوه خواندن هر کدام بصورت زیر است:

زمانی که چهار مقدار دارد مقدار اول مربوط به حاشیه بالا، مقدار دوم مربوط به سمت راست، مقدار سوم مربوط به پایین و مقدار چهارم مربوط به سمت چپ خواهد بود.

برای اینکه بتوانید ترتیب را بهتر یاد بگیرید همیشه در جهت ساعت گرد عدد را ها بخوانید: بالا، راست، پایین و چپ.

وقتی سه مقدار وجود دارد، مقدار اول حاشیه بالا، مقدار دوم حاشیه سمت چپ و راست و مقدار سوم حاشیه پایین را نشان می دهند.

اگر دو مقدار داشته باشیم مقدار اول مربوط به حاشیه بالا و پایین، مقدار دوم مربوط به حاشیه های چپ و راست می باشد.

و اگر یک مقدار باشد آن مقدار مربوط به هر چهار طرف عنصر می باشد.

 


border-style: top right bottom left; /* چهار مقدار */
border-style: top right/left bottom; /* سه مقدار */
border-style: top/bottom right/left; /* دو مقدار */
border-style: top/bottom/right/left; /* یک مقدار */

 

 


.element {
 border-width: 1em;
 border-color: red;

 border-style: dotted;

 /* یا */
 border-style: inset solid;

 /* یا */
 border-style: dashed inset solid;
 
 /* یا */
 border-style: solid none dashed dotted;
}

 

اگر عنصر حاشیه تصویری داشته باشد این ویژگی تاثیری بر روی عنصر نخواهد داشت.

مقادیری که این ویژگی می پذیرد به شرح زیر می باشند:

 

نوع و ظاهر حاشیه عنصر
border-style

 

none

مقدار اولیه این ویژگی است که باعث می شود حاشیه کاملا نادیده گرفته شود و عرض آن هم مقدار 0 در نظر گرفته شود. مگر اینکه حاشیه تصویری برای عنصر تعریف کنیم.

 

hidden

مشابه none می باشد.

 

dotted

این مقدار باعث می شود تا حاشیه بصورت نقطه ای باشد. که برخی مرورگرها نقطه های مربعی بوجود می آورند و برخی دایره ای شکل ترسیم می کنند.

 

dashed

مقدار dashed حاشیه را تبدیل به خط چین می کند.

 


border-style: dashed;

 

 

solid

باعث ترسیم یک خط ساده و تخت به عنوان حاشیه می شود.

 

double

دو خط راست و ساده به موازی هم در اطراف عنصر کشیده می شوند که جمع ضخامت و فاصله بین این دو خط برابر با عرضی است که برای حاشیه تعیین می کنیم.

 

groove

این حالت شبیه به یک کنده کاری یا ایجاد شکاف و تو رفتگی دور عنصر می باشد که با استفاده از دو رنگی که کمی روشن تر و کمی تیره تر از رنگ حاشیه هستند بوجود می آید.

 

ridge

این حالت مخالف groove است و یک حاشیه برجسته یا سه بعدی بوجود می آورد.

 

inset

زمانی که از این حالت استفاده می کنیم عنصر شبیه به این دیده می شود که انگار فرورفتگی دارد.

 

outset

حالت متضاد حالت inset است و گویا عنصر حالت برآمدگی دارد.
 

این ویژگی می تواند مقدارش را از حاشیه عنصر پدرش به ارث ببرد و برای این کار فقط کافی است از کلمه inherit به عنوان مقدار استفاده کنیم:

 


.baba {
 border-style: solid;
}

.gol-pesare-baba {
 border-style: inherit; /* solid */
}

 

همچنین عرض و رنگ حاشیه عنصر را می توان به ترتیب از طریق ویژگی های border-width و border-color تعیین کرد.

 
دموی زیر را بررسی کنید و مقادیر را تغییر دهید:
 

See the Pen border-width/style/color by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

6 دیدگاه برای “border-style

 1. سلام، در صورتی که بخواهیم border جز همان عنصر قرار گیرد و مثلا با حرکت روی یک مستطیل ماوس به شکل پوینتر باشد و اگر بر روی حاشیه آن هم رود همان پوینتر اعمال شود باید چکار کنیم؟

سوال داری؟ برو به پنل پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *