border-left-width

از ویژگی border-left-width برای تعیین عرض حاشیه سمت چپ یک عنصر استفاده می شود.

مقدار این عنصر می تواند یک عدد با واحد طولی باشد یا اینکه یکی از کلمات کلیدی medium، thin و thick باشد. که این کلمات به ترتیب به معنی نازک، معمولی و ضخیم می باشند.

 


border-left-width: 2px;
border-left-width: 0.2em;
border-left-width: thin;

 

مقدار اولیه یا initial برای این ویژگی medium است اما چون مقدار اولیه border-style برابر با none است عرضی که مورد استفاده قرار می گیرد 0 می باشد و حاشیه نشان داده نمی شود.

نکته دیگر اینکه این ویژگی می تواند مقدارش را از عرض حاشیه سمت چپ عنصر پدرش به ارث ببرد و برای این کار فقط کافی است از کلمه inherit به عنوان مقدار استفاده کنیم:

 


.baba {
  border-left-width: 10px;
}

.gol-pesare-baba {
  border-left-width: inherit; /* 10px */
}

 

همچنین رنگ و نوع حاشیه عنصر را می توان به ترتیب از طریق ویژگی های border-left-color و border-left-style تعیین کرد.

 
دموی زیر را بررسی کنید و مقدار عرض حاشیه را تغییر دهید:

 

See the Pen border-left-width by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

سوال داری؟ برو به پنل پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *