border-left-color

از ویژگی border-left-color برای تعیین رنگ حاشیه سمت چپ عنصر استفاده می شود.

هر نوع رنگی را می توانیم برای این ویژگی تنظیم کنیم.

 


border-left-color: green;
border-left-color: hsla(121,50%,50%,0.5);
border-left-color: #e43;

 

مقدار اولیه این ویژگی برابر با currentColor می باشد.

این ویژگی می تواند مقدارش را از حاشیه بالایی عنصر پدرش به ارث ببرد و برای این کار فقط کافی است از کلمه inherit به عنوان مقدار استفاده کنیم:

 


.baba {
  border-left-color: khaki;
}

.gol-pesare-baba {
  border-left-color: inherit; /* khaki*/
}

 

نوع و عرض حاشیه عنصر را می توان به ترتیب از طریق ویژگی های border-left-style و border-left-width تعیین کرد.

 
دموی زیر را بررسی کنید:
 

See the Pen border-left-width by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

سوال داری؟ برو به پنل پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *