padding-bottom

با استفاده از ویژگی padding-bottom می توان عرض فضای داخلی پایین عنصر را تنظیم کرد.

قبل از بررسی این ویژگی باید با Box Model در سی اس اس آشنا باشیم تا نواحی مختلف هر عنصر را بشناسیم.

به عنوان نمونه برای عنصری این ویژگی را برابر با 25 پیکسل قرار می دهیم:

 


div {
  padding-bottom: 25px;
}

 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

 
padding-bottom
 

 

مقادیر ویژگی padding-bottom

 


padding-bottom: <length> | <percentage> | inherit

 

 

مقدار طولی

به کمک واحدهای مطلق و نسبی می توان به این ویژگی مقدار داد.

 


padding-bottom: 100px;
padding-bottom: 4rem;
padding-bottom: 10vh;
padding-bottom: 100cm;

 

مقدار اولیه این ویژگی 0 است به این معنی که هیچ فاصله داخلی به صورت پیشفرض برای عنصر وجود ندارد.

 

مقدار درصدی

اگر از مقادیر درصدی استفاده کنیم مرورگر مقدار را نسبت به عرض نگهدارنده یا همان پدر عنصر تعیین می کند.

 


.dad {
  width: 100px;
}

.dad .boy {
  padding-bottom: 10%; /* 10px */
}

 

 

inherit

با استفاده از کلمه کلیدی inherit مقدار این ویژگی عنصر برابر با مقدارش برای پدر عنصر خواهد بود.

سوال داری؟ برو به پنل پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *