()hsla

از تابع hsla() برای اعمال رنگ با فرمت HSL با قابلیت تنظیم شفافیت استفاده می شود.

()hsl

از تابع hsl() برای اعمال رنگ با فرمت HSL استفاده می شود.

()rgba

از rgba() برای اعمال رنگ از طریق ترکیب رنگ های قرمز(r), سبز(g) و آبی(b) و آلفا برای خاصیت شفافیت استفاده می شود.

()rgb

از rgb() برای اعمال رنگ از طریق ترکیب رنگ های قرمز(r), سبز(g) و آبی(b) استفاده می شود.

color

از ویژگی color برای اعمال رنگ به متن عنصر استفاده می شود.

()attr

attr کوتاه شده attribute یعنی همان ویژگی هایی که در تگ های HTML نوشته می شود, می باشد. مثل ویژگی href. فرض کنید ویژگی به نام X برای یک عنصر وجود داشته باشد, حال attr(X) مقدار ویژگی X را بر می گرداند. و اگر هم این ویژگی خالی باشد و مقدار نداشته باشد یک رشته […]

line-height

ویژگی line-height ارتفاع ردیف هایی که نوشته در آن قرار می گیرد را برای یک عنصر تعیین می کند. یعنی اگر عنصری دارای چندین خط نوشته باشد فاصله خطوط مبنا یک عنصر توسط این ویژگی مشخص می شود. در تصویر زیر مشاهده می کنید که فاصله خطوط از حالت عادی بیشتر است. این کار توسط […]

overflow

ویژگی overflow تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند. فقط عناصری که از نوع بلاک هستند محتوایشان سر ریز می شود. این ویژگی مقادیر زیر را می پذیرد:   overflow: visible; /* مقدار پیشفرض */ overflow: […]

clear

ویژگی clear بطور مستقیم با ویژگی float در ارتباط است. کار این ویژگی این است که اطراف عنصر شناور را پاکسازی کند تا عناصر دیگر به پایین عنصر شناور سقوط کنند. ویژگی float به دنیای وب معرفی شد تا بتوانیم طرحی شبیه به مجلات و روزنامه ها داشته باشیم. جایی که تصویری را به نمایش […]

float

ویژگی float از آن دسته از ویژگی هایی است که مکان عنصر را مشخص می کند. این ویژگی باعث می شود تا عنصر به سمت چپ یا راست عنصر نگهدارنده اش هول داده شده یا شناور شود. این ویژگی می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:   float: right; float: left; float: none; /* مقدار […]