()matrix3d

با استفاده از تابع matrix3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان کارهایی از قبیل تغییر شکل, مکان و وضعیت یک عنصر را بوسیله یک ماتریس در فضای سه بعدی انجام داد.

مثلا اگر داشته باشیم:


transform: rotate3d(1, 0, 1, 45deg) translate3d(24px,25px, 100px);

معادلش یک ماتریس چهار در چهار بعدی به صورت زیر خواهد بود:


transform: matrix3d(0.8535533905932737, 0.4999999999999999, 0.14644660940672619, 0, -0.4999999999999999, 0.7071067811865476, 0.4999999999999999, 0, 0.14644660940672619, -0.4999999999999999, 0.8535533905932737, 0, 22.62994231491119, -20.3223304703363, 101.3700576850888, 1)

قطعا محاسبه چنین ماتریسی آسان نیست. خوشبختانه ابزاری برای محاسبه آن ساخته شده است که آدرس آن را در زیر مشاهده می کنید. فقط کافی است توابع transform را در محیط مشخص شده نوشته و دکمه قرمز را بزنید:

اگر با توابع transform آشنایی ندارید به این آدرس مراجعه کنید.

پشتیبانی مرورگر ها

سوال داری؟ برو به پنل پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *