border-left

از ویژگی border-left برای تنظیم حاشیه سمت چپ عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.

این ویژگی از دسته ویژگی های خلاصه نویسی می باشد که می تواند ویژگی های border-left-width، border-left-style و border-left-color بصورت خلاصه بیان کند.

این ویژگی می تواند یک، دو و یا سه مقدار داشته باشد و مقادیری که تعریف نشوند مقدار اولیه (initial) خود را خواهند داشت.

مقادیر اولیه هر کدام:

 


border-left: width style color; /* 0 none currentColor */

 

برای تنظیم حاشیه سمت چپ یک عنصر بصورت خلاصه می توان بصورت زیر عمل کرد:

 


border-left: 1em;

/* یا */
border-left: dotted deepPink; /* border-left-width = initial = 0 , یعنی بدون حاشیه */

/* یا */
border-left: 1px dotted #eee;

/* یا */
border-left: 10px solid #009966;

 

سوال داری؟ برو به پنل پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *