focus-within

انتخابگر focus-within زمانی فعال می شود که یک عنصر خودش، یا فرزندان و نوادگانش در حالت focus قرار گیرند.

منو موبایل و واکنشگرا در طراحی سایت

منوهایی برای طراحی واکنشگرا

در این مطلب تعدادی از ایده های خلاقانه و زیبا را جهت پیاده سازی منوی اصلی صفحه برای دستگاه هایی با عرض نمایش کوچک را بررسی میکنیم.

ماژول‌های صفحه آرایی در سی اس اس

ماژول‌های صفحه آرایی

بعد از چندین سال بالاخره ماژول‌های صفحه آرایی به مرور وارد دنیای وب و سی‌اس‌اس شدند و رویای طراحان وب به حقیقت پیوست. در این فصل با این ماژول‌ها بطور کامل آشنا می‌شویم.

column-fill

ویژگی column-fill تعیین می کند که محتوای یک چیدمان چندستونی است چگونه بین ستون ها توزیع شود.

column-span

ویژگی column-span تعیین می کند که عنصری که جزیی از محتوای ستون های یک چیدمان چندستونی است از حالت ستونی خارج شده و تمام ستون ها را بپوشاند یا نه.

column-rule

از ویژگی column-rule برای تعیین خطی بین ستون های چیدمان چندستونی استفاده می شود. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که مقادیر ویژگی های column-rule-width، column-rule-style و column-rule-color را در یک اعلان تعیین می کند.

column-rule-style

از ویژگی column-rule-style برای تعیین استایل خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

column-rule-width

از ویژگی column-rule-width برای تعیین عرض خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

column-rule-color

از ویژگی column-rule-color برای تعیین رنگ خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.