کلاس Path2D قدرت جدید canvas

در این آموزش به معرفی کلاس Path2D، متد‌های آن، و قدرتی که به canvas می‌افزاید پرداخته و چندین نمونه همراه با آن بررسی می‌کنیم.