کلاس Path2D قدرت جدید canvas

در این آموزش به معرفی کلاس Path2D، متد‌های آن، و قدرتی که به canvas می‌افزاید پرداخته و چندین نمونه همراه با آن بررسی می‌کنیم.

عنصر مسیر در svg

عنصر Path یا مسیر در SVG

عنصر مسیر یا همان path در svg از اهمیت زیادی برای ترسیم اشکال مختلف برخوردار است. در این مطلب به طور کامل با این عنصر و سینتکس آن آشنا می شویم و نحوه ترسیم خطوط راست و منحنی را فرا خواهیم گرفت.