انتخابگر ویژگی

هر عنصر در صفحه می تواند ویژگی یا ویژگی هایی داشته باشد که ما در سی اس اس می توانیم از آن ویژگی ها برای انتخاب آن عنصر استفاده کنیم. در این مطلب به بررسی کامل این روش می پردازیم.

ترکیب انتخابگرها

یکی از امکاناتی که در اختیار ما قرار دارد ترکیب انتخابگرها بوسیله ترکیب کننده ها می باشد. در CSS ترکیب کننده هایی از قبیل +, ~ و < وجود دارند که به ما این امکان را می دهند تا در استفاده از انتخابگرها پارا کمی فراتر قرار دهیم.

گروه بندی انتخابگرها

گروه بندی انتخابگرها به این معنی است که اگر برای دو یا چند انتخابگر استایل های یکسان وجود دارند می توان آن انتخابگرها را گروه بندی کرد تا از نوشتن کد تکراری جلوگیری شود.

شروع کار با انتخابگرها

انتخابگرها یکی از مهمترین و قدرتمندترین قسمت های CSS هستند. یک انتخابگر الگویی است که به ما اجازه می دهد تا از طریق آن عناصر HTML را انتخاب کنیم تا بتوانیم استایل بر روی آن عناصر اعمال کنیم. به بیان دیگر از طریق انتخابگرها می توانیم عناصر HTML را برای استایل دهی هدف قرار دهیم. […]

first-of-type:

first-of-type یک pseudo-class می باشد که از هر نوع خاص عناصر در یک سطح اولین آن را انتخاب می کند. یعنی اگر مثلا در یک سطح یک عنوان و پنج پاراگراف و دو عنصر تصویر داشته باشیم می توان با استفاده از این انتخابگر از هر کدام از این نوع عناصر اولینشان را انتخاب کرد. […]

target:

انتخابگر target: از انتخابگرهای نوع pseudo-class می باشد و این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم زمانی که بر روی لینک داخلی کلیک شد, CSS آن قسمتی که هدف لینک هست را تغییر دهیم. قطعا شما با لینک های داخلی یک صفحه آشنایی دارید همان هایی که با # تعریف می شوند. استفاده […]