متن در canvas

در این بخش به متد‌ها و ویژگی‌های مربوط به متن در canvas پرداخته و یک نمونه انیمیشن از آن نیز بررسی می‌کنیم.

متن در SVG

در SVG امکان قرار دادن متن نیز وجود دارد، که برای این کار باید از عنصری به نام <text> استفاده کنیم.