آغاز کار با canvas و متد‌های اولیه

راه‌اندازی canvas و بررسی ویژگی‌ها و متد‌های اصلی آن برای رسم. در این آموزش به بررسی دو متد fill و stroke، و ویژگی‌های fillStyle، strokeStyle، و lineWidth می‌پردازیم.

ویژگی Stroke در SVG

همانطور که از ویژگی های مربوط به Fill برای رنگ کردن داخل یک شکل استفاده می کنیم، ویژگی های مربوط به Stroke به ما این قابلیت را می دهند تا دور یک عنصر را رنگ کنیم. Stroke یک Outline یا خط بیرونی برای عناصر SVG می باشد.

ویژگی Fill در SVG

در مطالب قبل از ویژگی fill در مثال ها استفاده کردیم در این مطلب این ویژگی را بصورت کامل بررسی می کنیم. ویژگی های fill به ما این قابلیت را می دهند تا داخل یک عنصر SVG را نقاشی کنیم.