sticky position

بررسی مقدار Sticky در ویژگی Position

در این ویدیو بررسی می‌کنیم که چطور مقدار sticky برای ویژگی position به ما اجازه می‌دهد که عنصری را در زمان اسکرول بصورت ثابت داشته باشیم.

استفاده از ویژگی های جدول در Css

کاربردهای مفید جدول در CSS

مقدمه در این مطلب نمی خواهیم در مورد روش منسوخ صفحه آرایی با جدول در HTML صحبت کنیم (خدایی نکرده) بلکه می خواهیم چند استفاده مفید از ویژگی های جدول را در CSS, بررسی کنیم. حتما می دانید که دو روش برای استفاده از جدول در صفحه آرایی وجود دارد. روش اول استفاده از جدول […]