autoprefixer

Autoprefixer: ابزار پیشوندگذاری

یکی از دغدغه های این روزها در دنیای CSS نوشتن خطوط استایلی است که برای اینکه در مرورگرهای مختلف کار کنند نیاز به prefix یا پیشوند دارند. کد زیر را در نظر بگیرید: div { transition: all 1s ease; } برای اینکه این خط بهترین پشتیبانی را در مرورگرهای مختلف داشته باشد باید به صورت […]