استفاده از ویژگی will-change

کاربرد ویژگی will-change

گاهی می توان از این ویژگی برای بهبود اجرای انیمیشن ها و ترنزیشن ها بهره گرفت. در این ویدیو دو مثال را بررسی می کنیم.

will-change

ویژگی will-change این امکان را می دهد که مرورگر را در مورد تغییرات یک عنصر زودتر باخبر کنیم تا اینکه بتواند خود را برای اجرای هرچه بهتر و بهینه تر آن تغییرات آماده کند.

بهبود کارایی انتخابگرها

در زمان طراحی, نوشتن انتخابگرها یکی از کارهایی است که دائما در حال انجام آن هستیم. در این مطلب نحوه تجزیه این انتخابگرها توسط مرورگرها بیان شده است و همچنین توصیه هایی در مورد نوشتن انتخابگرهایی با کارایی بیشتر نیز آورده شده است.