list-style-type

ویژگی list-style-type ظاهر و نوع علامت هایی که در پشت آیتم های یک لیست قرار می گیرند را مشخص می کند.

شخصی سازی list-style-type

مقدمه در لیست های ترتیبی نحوه نمایش اعداد لیست و در لیست های غیر ترتیبی نحوه نمایش دایره ها و یا مربع های کوچک کنار هر عنصر لیست در دست ما نیست و ما نقشی در زیبا سازی آن نداریم. در این پست با هم ترفندی برای شخصی سازی ظاهر این موارد را بررسی می […]