استفاده از SVG برای آیکون ها

استفاده از SVG برای آیکون‌ها

در این مطلب با سه روش خطی، داخلی و خارجی در استفاده از SVG برای آیکون‌ها در صفحات وب و وب اپلیکینش‌ها آشنا می‌شویم.