font

از ویژگی font برای خلاصه نویسی چندین ویژگی مربوط به فونت و متن در سی اس اس استفاده می شود.

font-variant

با استفاده از ویژگی font-variant می توان حروف بزرگ انگلیسی را با اندازه کوچک نمایش داد.

font-family

ویژگی font-family فونت مورد استفاده برای محتوای عناصر را مشخص می کند.

font-stretch

ویژگی font-stretch این امکان را به ما می دهد تا صورت های مختلف یک فونت را بر اساس عرض کاراکتر انتخاب کنیم.

font-weight

معمولا برخی از فونت ها بصورت های مختلفی وجود دارند که دارای ضخامت متفاوتی هستند در سی اس اس این ضخامت به عنوان وزن فونت (font weight) مطرح می شود و می توان آن را از طریق ویژگی font-weight مشخص کرد.

font-size

بوسیله ویژگی font-size می توان اندازه فونت یک عنصر را مشخص کرد.