آغاز کار با canvas و متد‌های اولیه

راه‌اندازی canvas و بررسی ویژگی‌ها و متد‌های اصلی آن برای رسم. در این آموزش به بررسی دو متد fill و stroke، و ویژگی‌های fillStyle، strokeStyle، و lineWidth می‌پردازیم.

ویژگی Fill در SVG

در مطالب قبل از ویژگی fill در مثال ها استفاده کردیم در این مطلب این ویژگی را بصورت کامل بررسی می کنیم. ویژگی های fill به ما این قابلیت را می دهند تا داخل یک عنصر SVG را نقاشی کنیم.