آموزش جامع سه بعدی در css

تغییر شکل و مکان عناصر در فضای سه بعدی

برای پیاده سازی سه بعدی در دنیای وب چندین راه حل وجود دارد که معروف ترین آنها استفاده از WebGL می باشد, اما کار با آن آسان نیست. مثلا ساخت یک مکعب ساده با استفاده از WebGL بصورت خام شاید صدها خط جاوااسکریپت نیاز داشته باشد. علاوه بر بحث دشواری استفاده از آن برای ساخت […]

()translateZ

با استفاده از تابع translateZ که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای سه بعدی در جهت محور Z جابجا کرد. مقداری که این تابع می پذیرد می تواند واحد طولی یا درصدی داشته باشد. و این مقدار باعث حرکت عنصر در راستای محور Z می شود. در زیر […]

()translate3d

با استفاده از تابع translate3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای سه بعدی حرکت داد. این تابع نسخه سه بعدی تابع ()translate می باشد که با استفاده از بردار [tx, ty, tz] باعث تغییر مکان عنصر می شود که در اینجا tx انتقال در راستای محور X […]

()scaleZ

با استفاده از تابع scaleZ که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی و در جهت محور Z بزرگتر یا کوچکتر نمایش دهید. مثال هایی از موارد صحیح استفاده از این تابع:   transform: scaleZ(2); transform: scaleZ(1); /* عنصر تغییری نخواهد کرد */ transform: scaleZ(0.25); transform: scaleZ(-1); […]

()scale3d

با استفاده از تابع scale3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی بزرگتر یا کوچکتر نمایش دهید. این تابع برخلاف نسخه دو بعدی آن یعنی ()scale سه مقدار می گیرد. که مقادیر عددهایی بدون واحد هستند. مقدار اول sx است که موجب کوچک و یا بزرگ […]

()rotateZ

با استفاده از تابع rotateZ که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی دور محور Z بچرخانید. این تابع یک زاویه می گیرد که میزان چرخش دور محور Z را نشان می دهد. زاویه مثبت باعث می شود که عنصر در جهت عقربه های ساعت دور این […]

()rotateY

با استفاده از تابع rotateY که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی دور محور Y بچرخانید. این تابع یک زاویه می گیرد که میزان چرخش دور محور Y را نشان می دهد. زاویه مثبت باعث می شود که عنصر در جهت عقربه های ساعت دور این […]

()rotateX

با استفاده از تابع rotateX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی دور محور X بچرخانید. این تابع یک زاویه می گیرد که میزان چرخش دور محور X را نشان می دهد. زاویه مثبت باعث می شود که عنصر در جهت عقربه های ساعت دور این […]

()rotate3d

با استفاده از تابع rotate3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی بچرخانید. برای این تابع باید چهار مقدار تعیین شود که سه مقدار اول برداری را در فضای سه بعدی می سازند که عنصر به اندازه زاویه ای که به عنوان مقدار چهارم به این […]

تغییر شکل و مکان عناصر در فضای دو بعدی

امروزه در دنیای وب تغییر شکل و مکان عناصر از اهمیت زیادی برخوردار است. با استفاده از چنین قابلیت هایی و همینطور انیمیشن ها و ترنزیشن ها صفحات وب و نرم افزارهای کاربردی کاربر پسندتر و پویاتر می شوند و همینطور شادابی خاصی خواهند داشت. با استفاده از سی اس اس می توانیم عناصر را […]