columns

با استفاده از ویژگی columns می توان محتوای یک عنصر را بصورت ستونی در کنار هم قرار داد. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که توسط آن می توان ویژگی های column-width و column-count را مقداردهی کرد.

column-width

ویژگی column-width به ما این امکان را می دهد تا محتوای یک عنصر را بصورت ستونی (روزنامه ای) در کنار هم بچینیم. این ویژگی عرض آن ستون ها را تعیین می کند که مرورگر توسط آن تعدادی ستون را در کنار هم بوجود می آورد.