حاشیه های تصویری پیوسته

حاشیه های تصویری پیوسته

صورت مسئله همانطور که گاهی طرح هایی برای پس زمینه ها در نظر می گیریم. برخی موارد نیاز است تا چنین طرح هایی را در قسمت حاشیه داشته باشیم. شاید جواب بدهید, کار ساده ای است می توانیم از border-image استفاده کنیم.

border-image-outset

به ناحیه داخلی, که قرار است حاشیه تصویری درون آن ترسیم شود, ناحیه حاشیه تصویری (border image area) گفته می شود. بصورت پیشفرض مرزهای این ناحیه بر روی مرزهای عنصر (border box) قرار می گیرند مگر اینکه بوسیله ویژگی border-image-outset ناحیه حاشیه تصویری, گسترش پیدا کند. در تصویر زیر خط خاکستری نشان دهنده ناحیه حاشیه […]

border-image-repeat

از ویژگی border-image-repeat برای تعیین چگونگی تغییر اندازه و چیدمان تکه های حاشیه تصویری, استفاده می شود. تصویر مورد نظر که برای حاشیه تصویری مورد استفاده قرار می گیرد بوسیله ویژگی border-image-slice به نه تصویر تقسیم می شود.     ویژگی border-image-repeat می تواند یک مقدار و یا دو مقدار داشته باشد. این مقادیر از […]

border-image-width

از ویژگی border-image-width برای کوچک یا بزرگ کردن اندازه تکه تصویرهایی که توسط ویژگی border-image-slice برای حاشیه تصویری تعیین شده اند, استفاده می شود. این ویژگی به مرورگر می گوید که هر سمت حاشیه تصویری قرار است به چه اندازه عرض داشته باشد تا مرورگر بتواند حاشیه تصویری را به اندازه متناسب درآورد. به ناحیه […]

border-image-slice

ویژگی border-image-slice تصویری که قرار است به عنوان حاشیه از آن استفاده شود را به نه قسمت تقسیم می کند. که قسمت ها شامل چهار گوشه, چهار لبه و یک قسمت مرکز می باشند. این ویژگی عمل تقسیم کردن تصویر را بر اساس چهار مقداری که برایش تعیین می شود انجام می دهد, بطوریکه هر […]

border-image-source

از ویژگی border-image-source برای تعیین تصویری که به عنوان یک لایه پس زمینه اضافه به جای حاشیه ای که توسط ویژگی border-style مشخص می شود, استفاده می شود. اگر مقدار این ویژگی برابر با none باشد و یا تصویر قابل نمایش نباشد, استایل های مربوط به حاشیه اصلی (border) بر روی عنصر اعمال می شوند. […]

border-image

از ویژگی border-image برای تعریف یک حاشیه تصویری به جای حاشیه ای که برای یک عنصر توسط ویژگی border-style تعیین می شود, استفاده می شود. همینطور با استفاده از این ویژگی می توان یک لایه اضافی پس زمینه برای عنصر تعریف کرد. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصر نویسی می باشد که با استفاده […]