border-image-source

از ویژگی border-image-source برای تعیین تصویری که به عنوان یک لایه پس زمینه اضافه به جای حاشیه ای که توسط ویژگی border-style مشخص می شود, استفاده می شود. اگر مقدار این ویژگی برابر با none باشد و یا تصویر قابل نمایش نباشد, استایل های مربوط به حاشیه اصلی (border) بر روی عنصر اعمال می شوند. […]