انتخابگر ویژگی

هر عنصر در صفحه می تواند ویژگی یا ویژگی هایی داشته باشد که ما در سی اس اس می توانیم از آن ویژگی ها برای انتخاب آن عنصر استفاده کنیم. در این مطلب به بررسی کامل این روش می پردازیم.