animation-delay

ویژگی animation-delay اجرای یک انیمیشن را به تاخیر می اندازد. در واقع وقتی که انیمیشن به یک عنصر اعمال می شود بعد از مقدار تنظیم شده به این ویژگی اجرا می شود. مقدار پیشفرض این ویژگی 0s می باشد, به این معنی که انیمیشن بلافاصله بعد از این که به عنصر اعمال می شود, اجرا […]