alt-img-tag

استایل دهی به متن جایگزین تصویر

همانطور که می دانید نوشته جایگزین یک تصویر در صفحات وب بوسیله خاصیت alt در تگ <img> به وجود می آید. <img src=”bird.jpg” alt=”تصویر یک پرنده خیلی خشنگ” /> ما به دلایل زیر از این ویژگی استفاده می کنیم: در صورت بروز هر مشکل برای تصویر کاربر می تواند این متن را ببیند و شاید […]