وسط قراردادن عناصر در سی اس اس

وسط قرار دادن عناصر در CSS

وسط قرار دادن عناصر در طراحی صفحات وب یکی از موارد رایج می باشد. در این مطلب قصد داریم تقریبا همه شرایطی که برای وسط قرار دادن عناصر بوجود می آیند را بررسی کنیم. این نوشته ترکیبی از مطلب عالی در سایت css-tricks.com و تجربه بنده است. چون موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است از […]