resize

ویژگی resize تعیین می‌کند که آیا یک عنصر قابلیت تغییر اندازه توسط کاربر را دارد یا نه و اگر دارد این قابلیت در کدام جهت اتفاق می‌افتد.

supports@

با استفاده از دستور supports@ می توان پشتیبانی مرورگر را در مورد یک ویژگی بررسی کرد. یعنی آن ویژگی در مرورگر منظور کار می کند یا نه. معمولا این کار توسط کتابخانه های جاوااسکریپت نظیر Modernizr انجام می شود اما این دستور این امکان را می دهد تا بتوان این آزمایش را در فایل CSS […]

()attr

attr کوتاه شده attribute یعنی همان ویژگی هایی که در تگ های HTML نوشته می شود, می باشد. مثل ویژگی href. فرض کنید ویژگی به نام X برای یک عنصر وجود داشته باشد, حال attr(X) مقدار ویژگی X را بر می گرداند. و اگر هم این ویژگی خالی باشد و مقدار نداشته باشد یک رشته […]

line-height

ویژگی line-height ارتفاع ردیف هایی که نوشته در آن قرار می گیرد را برای یک عنصر تعیین می کند. یعنی اگر عنصری دارای چندین خط نوشته باشد فاصله خطوط مبنا یک عنصر توسط این ویژگی مشخص می شود. در تصویر زیر مشاهده می کنید که فاصله خطوط از حالت عادی بیشتر است. این کار توسط […]

overflow

ویژگی overflow تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند. فقط عناصری که از نوع بلاک هستند محتوایشان سر ریز می شود. این ویژگی مقادیر زیر را می پذیرد:   overflow: visible; /* مقدار پیشفرض */ overflow: […]

clear

ویژگی clear بطور مستقیم با ویژگی float در ارتباط است. کار این ویژگی این است که اطراف عنصر شناور را پاکسازی کند تا عناصر دیگر به پایین عنصر شناور سقوط کنند. ویژگی float به دنیای وب معرفی شد تا بتوانیم طرحی شبیه به مجلات و روزنامه ها داشته باشیم. جایی که تصویری را به نمایش […]

float

ویژگی float از آن دسته از ویژگی هایی است که مکان عنصر را مشخص می کند. این ویژگی باعث می شود تا عنصر به سمت چپ یا راست عنصر نگهدارنده اش هول داده شده یا شناور شود. این ویژگی می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:   float: right; float: left; float: none; /* مقدار […]

z-index

از ویژگی z-index برای تعیین ترتیب عناصر زمانی که روی هم قرار می گیرند, استفاده می شود. یعنی مشخص می کند که عنصر, رو یا زیر عنصر یا عناصر دیگر قرار بگیرد. این ویژگی یک عدد صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد پس اعداد مثبت, منفی و صفر قابل قبول می باشند.   z-index: […]

right

با استفاده از ویژگی right می توان فاصله لبه راست عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر right ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, left, top می باشند. ویژگی های […]

left

با استفاده از ویژگی left می توان فاصله لبه چپ عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر left ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, right, top می باشند. ویژگی های […]