متن، فونت ها و لیست ها

متن، فونت ها و لیست ها

در این فصل با ویژگی های مربوط به متن ها آشنا می شویم. خواهیم آموخت چگونه متن خواناتر و زیباتری بنا به شرایط مختلف در قسمت های مختلف سایت داشته باشیم. همینطور در آخر این فصل نحوه استایل دهی به لیست های مختلف را بصورت دقیق بررسی خواهیم کرد.

list-style

ویژگی list-style یک ویژگی خلاصه نویسی برای تنظیم مقادیر ویژگی های list-style-type ،list-style-image و list-style-position بصورت یکجا می باشد.

list-style-image

با استفاده از ویژگی list-style-image می توان برای نشانه گر آیتم های یک لیست تصویر قرار داد.

list-style-type

ویژگی list-style-type ظاهر و نوع علامت هایی که در پشت آیتم های یک لیست قرار می گیرند را مشخص می کند.