منو وب سایت

منوی های فانتزی

چند نکته یواشکی این منوها رو من تقریبا سه سال پیش ساختم پس از لحاظ performance تاییدشون نمی کنم. صرفا اینجا برای دوستان معرفی شده تا ایده بگیرند. البته بهینه کردنشون هم کاری نداره به مرور وقت کنم درستشون می کنم. من طراح نیستم. این ها رو اون زمان تصویرشون رو دیدم و یا یهویی […]