وب جهان‌گستر

در مطالب قبل دیدیم که چطور کامپیوترهای متصل به هم در اینترنت به وسیله پروتکل های مختلف با هم ارتباط برقرار می کنند تا به عنوان مثال پیام و یا ایمیل بین هم رد و بدل کنند. در این مطلب در مورد World Wide Web یا همان وب جهان‌گستر بحث خواهیم کرد.