background-color

از ویژگی background-color برای تعیین رنگ پس زمینه عناصر در یک صفحه وب استفاده می شود.