رنگ ها در سی اس اس

رنگ ها

در طراحی صفحات وب رنگ ها نقشی اساسی بازی می کنند. تعداد زیادی از ویژگی های سی اس اس وابسته به رنگ ها می باشند و مقادیر رنگی می پذیرند. اگر لازم باشد تا رنگ متنی را تنظیم کنیم یا برای عنصری رنگ پس زمینه در نظر بگیریم و همینطور موارد دیگر نیاز است تا […]