border-image

از ویژگی border-image برای تعریف یک حاشیه تصویری به جای حاشیه ای که برای یک عنصر توسط ویژگی border-style تعیین می شود, استفاده می شود. همینطور با استفاده از این ویژگی می توان یک لایه اضافی پس زمینه برای عنصر تعریف کرد. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصر نویسی می باشد که با استفاده […]