حاشیه های نیمه شفاف

ساخت حاشیه نیمه شفاف

به احتمال زیاد با ساخت رنگ های نیمه شفاف در CSS بوسیله توابع رنگی ()rgba و ()hsla آشنایی دارید. با وجود اینکه خیلی از افراد با این توابع آشنایی دارند و همینطور جلوه های زیبایی می توان بوسیله آنها بوجود آورد هنوز هم خیلی ها از این توابع استفاده نمی کنند. و اگر هم مورد […]