ضرورت استفاده از واحدهای نسبی

ضرورت استفاده از واحدهای نسبی و تعیین صحیح اندازه فونت مبنا

مانند دیگر ابزارها در دنیای کامپیوتر, مرورگرها نیز این قابلیت را به کاربران می دهند تا اندازه فونت را برای خوانایی بهتر تغییر دهند. در اینجا در مورد zoom کردن صحبت نمی کنیم بلکه در مورد تغییر اندازه فونت از طریق هسته تنظیمات مرورگر بحث می کنیم. نحوه انجام این تغییر در سه مرورگر زیر […]