supports@

با استفاده از دستور supports@ می توان پشتیبانی مرورگر را در مورد یک ویژگی بررسی کرد. یعنی آن ویژگی در مرورگر منظور کار می کند یا نه. معمولا این کار توسط کتابخانه های جاوااسکریپت نظیر Modernizr انجام می شود اما این دستور این امکان را می دهد تا بتوان این آزمایش را در فایل CSS […]