انتخابگرها در سی اس اس

انتخابگرها

در این فصل بصورت کامل با انتخابگرها که در سی اس اس نقش کاملا اساسی دارند آشنا خواهیم شد.

pseudo-element

pseudo-elementها کلمات کلیدی هستند که به انتخابگرها برای انتخاب قسمتی از محتوای عنصر اضافه می شوند.

pseudo-class

pseudo-classها کلمات کلیدی هستند که به انتخابگرها برای تعیین یک حالت خاص از عنصر انتخاب شده, اضافه می شوند. این کلمات کلیدی, مشابه کلاس ها می باشند با این تفاوت که در HTML نوشته نمی شوند.

انتخابگر ویژگی

هر عنصر در صفحه می تواند ویژگی یا ویژگی هایی داشته باشد که ما در سی اس اس می توانیم از آن ویژگی ها برای انتخاب آن عنصر استفاده کنیم. در این مطلب به بررسی کامل این روش می پردازیم.

ترکیب انتخابگرها

یکی از امکاناتی که در اختیار ما قرار دارد ترکیب انتخابگرها بوسیله ترکیب کننده ها می باشد. در CSS ترکیب کننده هایی از قبیل +, ~ و < وجود دارند که به ما این امکان را می دهند تا در استفاده از انتخابگرها پارا کمی فراتر قرار دهیم.

گروه بندی انتخابگرها

گروه بندی انتخابگرها به این معنی است که اگر برای دو یا چند انتخابگر استایل های یکسان وجود دارند می توان آن انتخابگرها را گروه بندی کرد تا از نوشتن کد تکراری جلوگیری شود.

شروع کار با انتخابگرها

انتخابگرها یکی از مهمترین و قدرتمندترین قسمت های CSS هستند. یک انتخابگر الگویی است که به ما اجازه می دهد تا از طریق آن عناصر HTML را انتخاب کنیم تا بتوانیم استایل بر روی آن عناصر اعمال کنیم. به بیان دیگر از طریق انتخابگرها می توانیم عناصر HTML را برای استایل دهی هدف قرار دهیم. […]