کلاس Path2D قدرت جدید canvas

در این آموزش به معرفی کلاس Path2D، متد‌های آن، و قدرتی که به canvas می‌افزاید پرداخته و چندین نمونه همراه با آن بررسی می‌کنیم.

کلاس ImageData در canvas

در این آموزش به بررسی کلاس ImageData، متد‌های مربوط به آن، و کاربرد‌های آن، به‌ویژه ایجاد جلوه‌های تصویری می‌پردازیم.

انیمیشن در canvas

در این آموزش به زیر و بم ساخت انیمیشن‌ها، ترفند‌های اجرای بهتر، و راه‌حل برخی از مشکلات آن در canvas می‌پردازیم.

متد‌های save و restore در canvas

در این بخش به دو متد قدرتمند در canvas به نام‌های save و restore و کاربرد‌های آن‌ها در کنار مفاهیم جدید می‌پردازیم.

تبدیلات transform در canvas

در این بخش به مفاهیم پایه تبدیلات transform، کاربرد‌های گسترده‌ی آن‌ها، و متد‌های مرتبط با آن می‌پردازیم.

متن در canvas

در این بخش به متد‌ها و ویژگی‌های مربوط به متن در canvas پرداخته و یک نمونه انیمیشن از آن نیز بررسی می‌کنیم.

رسم تصویر در canvas

در این آموزش با رسم تصویر و روش‌های مختلف انتخاب تصویر برای رسم در canvas و نکات مربوط به آن‌ها آشنا می‌شوید.