عناصر معنایی خطی

در حالی که از پاراگراف ها و لیست ها برای تعریف یک بلاکی از متن استفاده می شود گاهی نیاز داریم تا به یک کلمه یا کلماتی معنا بدهیم. برای این منظور نیاز به عناصری از جنس عناصر این مطلب داریم.

<strong>

برای کلمات مهم از تگ <strong> استفاده می کنیم:


این <strong>مهمه</strong> ولی این نه

این مهمه ولی این نه.

<em>

برای تاکید بر روی کلمات از تگ <em> استفاده می کنیم:


این <em>مورد تاکیده</em> ولی این نه

این مورد تاکیده ولی این نه.

<abbr>

برای اختصارنویسی از تگ <abbr> استفاده می کنیم:


امروز یک <abbr>CD</abbr> خریدم.

می توانیم برای این عنصر از ویژگی title استفاده کرده و کلمات کامل را بنویسیم تا زمانی که کاربر موس را بر روی حروف قرار می دهد مدل کامل نمایش داده شود:


<abbr title="Compact Disc">CD</abbr>

امروز یک CD خریدم.

<q>

برای نقل قول خطی از تگ <q> استفاده می کنیم:مجتبی گفت <q>"همیشه به معنای عناصر بدقت توجه کنیم"</q> بعدش رفت.


مجتبی گفت “همیشه به معنای عناصر بدقت توجه کنیم” بعدش رفت.

تا الان عناصر خطی پرکاربرد را بررسی کرده ایم اما تعداد عناصر بیشتر از این هستند برای بررسی عناصر خطی دیگر می توانید به این مطلب مراجعه کنید:

developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element#Inline_text_semantics

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *