ساخت افکت ویژه آشکارسازی تصویر

در این مطلب با ساختن این افکت در پنچ قدم آشنا خواهیم شد. این تکینک از انیمیشن و خاصیت mix-blend-mode در CSS و از SVG کمک می گیرد.

scribble-effect

قدم اول

در اولین مرحله عنصر SVG مورد نظر را در نرم افزاری مثل adobe illustrator و یا نرم افزاری مشابه آن رسم می کنیم. توجه داشته باشید که ابعاد عنصر رسم شده برابر ابعادی باشد که می خواهید در نهایت داشته باشید. و همینطور اندازه stroke-width را هم برای عنصر در نظر داشته باشید. شکل زیر عنصر ترسیم شده را قبل از خروجی گرفتن در نرم افزار illustrator نشان می دهد.

scribble-svg

قدم دوم

حال SVG را خروجی گرفته و کد آن را در یک div در HTML قرار دهید. HTML شما باید چیزی شبیه به این باشد:


<div class="stripped">
 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1500 1062">
  <polyline points="0,154 131,0 0,348 269,0 0,562 437,0 0,766 565,14 0,1062 719,0 289,1062 843,0 543,1062 995,0 729,1062 1161,0  947,1062 1307,0 1143,1062 1500,162 1299,1062 1500,830"/>
 </svg>
</div>

قدم سوم

در این مرحله عناصر را استایل دهی میکنیم و تصویری که قرار است به وسیله این افکت نمایش داده شود را به عنوان پس زمینه عنصر div قرار می دهیم.


div.stripped {
 background: #000;
 background-image: url(bg.jpg);
 background-size: cover;
 font-size: 0;
}

div.stripped svg {
 background: #fff;
}

div.stripped svg polyline {
 fill: none;
 stroke: rgb(220, 244, 45);
 stroke-width: 200;
}

قدم چهارم

اکنون بیشتر تصویر در زیر عنصر SVG پنهان شده است. حال برای هویدا کردن تصویر کافی است ویژگی های stroke-dashoffset و stroke-dasharray برای عنصر polyline تنظیم کنیم.


div.stripped svg polyline {
 stroke-dasharray: 20000;
 stroke-dashoffset: 20000;
}

هیچگونه عدد جادویی در کار نیست. مقدار مناسب برای این دو ویژگی بستگی به اندازه عنصر polyline و کمی تجربه دارد.

قدم پنجم

در مرحله آخر کافی است blend mode مناسب را نسبت به تصویر و رنگ عنصر انتخاب کنیم و مقدار ویژگی stroke-dashoffset در عنصر polyline را با استفاده از انیمیشن به صفر تبدیل کنیم.


@keyframes scribble {
 to { stroke-dashoffset: 0; }
}

div.stripped svg polyline {
 animation: scribble 3s linear forwards;
}

div.stripped svg {
 mix-blend-mode: darken;
}

 
 
 

See the Pen “Scribble” Image Reveal with SVG & Blend Modes by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

منبع