column-rule

از ویژگی column-rule برای تعیین خطی بین ستون های چیدمان چندستونی استفاده می شود. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که مقادیر ویژگی های column-rule-width، column-rule-style و column-rule-color را در یک اعلان تعیین می کند.

column-rule-style

از ویژگی column-rule-style برای تعیین استایل خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

column-rule-width

از ویژگی column-rule-width برای تعیین عرض خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

column-rule-color

از ویژگی column-rule-color برای تعیین رنگ خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

columns

با استفاده از ویژگی columns می توان محتوای یک عنصر را بصورت ستونی در کنار هم قرار داد. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که توسط آن می توان ویژگی های column-width و column-count را مقداردهی کرد.

column-gap

ویژگی column-gap فاصله یا گپ بین ستون های یک چیدمان چند ستونی که بوسیله ماژول چیدمان چندستونی بوجود آمده است را تعیین می کند.

column-width

ویژگی column-width به ما این امکان را می دهد تا محتوای یک عنصر را بصورت ستونی (روزنامه ای) در کنار هم بچینیم. این ویژگی عرض آن ستون ها را تعیین می کند که مرورگر توسط آن تعدادی ستون را در کنار هم بوجود می آورد.

column-count

ویژگی column-count به ما این امکان را می دهد تا محتوای یک عنصر را بصورت ستونی (روزنامه ای) در کنار هم بچینیم و این ویژگی تعداد ستون ها را مشخص می کند.

mask

ویژگی mask از نوع ویژگی های مختصر نویسی می باشد که با استفاده از آن می توان تمام ویژگی های مربوط به ماسک کردن یک عنصر را با یک اعلان مقدار دهی کرد.

استفاده از قابلیت های devtools در مرورگر کروم

Devtools Device Mode

به دلیل اهمیت زیاد طراحی واکنشگرا و روش های Mobile First در طراحی صفحات وب، ما به محیطی نیاز داریم تا بتوانیم واکشگرایی طرح خود در آن آزمایش و بررسی کنیم. مرورگر کروم برای این کار راه حلی بوجود آورده است تحت عنوان Device Mode که ما در این مطلب این قسمت از ابزار توسعه دهندگان را مورد بررسی قرار می دهیم.