مجله شماره سیزده طراحی و توسعه وب

مجله 13

Datedropper * Pure CSS Carnival Game * Dihh.io * Repaintless.css * First Person Tetris * Stevenmengin.com * Awesomplete * Chuck Norris’s kickass pushups! * Airforce.com

object-position

با استفاده از ویژگی object-position می توان محتوای عناصر نوع Replaced را ترازبندی کرد.

object-fit

ویژگی object-fit تعیین می کند که محتوای عنصری از نوع Replaced چگونه در ابعاد مشخص شده اش رسم شود.

گوگل در سابلایم

کد نویسی نیاز به تمرکز مناسبی دارد و از طرفی حس خوبیه که کل صفحه نمایش را ویرایشگر یا ابزار کدنویسی ما پر کند. حال با این شرایط گاهی نیاز داریم تا به سایتی رجوع کنیم یا بخصوص از گوگل استفاده کنیم. در نتیجه مجبور هستیم تا از محیط نازنین کدنویسی خارج شده و به […]

مجله شماره دوازده اخبار طراحی و توسعه وب

مجله 12

ABCD Animal Book * Color Wave * Wallop * Parallaxy Slides * NSConf Argentina 2016

مجله اخبار طراحی و توسعه وب شماره 11

مجله 11

Tply Demo * 56.digital * Canvas Flames * MANTRA * finn.no

مدیا کوئری

به وسیله مدیا کوئری می توان استایل مورد نظر را فقط محدود به شرایط خاصی در یک مدیا کرد.

مجله شماره 10 طراحی و توسعه وب

مجله 10

Animalmade.com * MediumEditor * Text to particles * Do You Know These Eight HTML5 Tags? * Balloon.css

اخبار توسعه و طراحی وب شماره نه

مجله 9

Material Design Lite * sonsofgallipoli.com * 3 Ball Drop * Rebound.js * Le Dernier Gaulois

media@

بوسیله دستور @media می توان یک دسته استایل را فقط مخصوص به یک مدیای خاص نوشت.